AllBox

داشبورد

بنای تاریخی


نام شرکت کننده: محدثه احمدی


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهم


خزینه حمام یکی از بناهای تاریخی و به جا مانده

مکان عکس:خزینه حمام در روستای خاوه

تاریخ عکس:1401/7/30

منطقه جواد آباد روستایه خاوه


نام شرکت کننده: مینا جعفری


نام مدرسه: راه زینب-روستای محمدآباد
پایه پایه نهم


کاراوان سرایه خاوه که از سال هایه پیش در آن جا بوده است و یکی از بزرگ ترین و زیبا ترین کاراوان سرا که در قدیم بوده.

مکان عکس: منطقه جواد آباد روستایه خاوه

تاریخ عکس:1401/8/9

منطقه جواد آباد روستایه خاوه


نام شرکت کننده: مینا جعفری


نام مدرسه: راه زینب-روستای محمدآباد
پایه پایه نهم


حمام قدیم روستایه خاوه یکی از قدیمی ترین حمام در خاوه و منطقه جواد آبلد هست که از سال هایه قدیم در روستایه خاوه بوده است.

مکان عکس: منطقه جواد آباد روستایه خاوه

تاریخ عکس:1401/8/9

منطقه جواد آباد روستایه خاوه


نام شرکت کننده: مینا جعفری


نام مدرسه: راه زینب-روستای محمدآباد
پایه پایه نهم


جاده درختی خاوه یکی معروف ترین جاده در خاوه و منطقه جواد آباد هست قدمت این جاده زیاد هست.

مکان عکس: منطقه جواد آباد روستایه خاوه

تاریخ عکس:1401/8/9

منطقه جواد آباد روستایه محمد آباد عرب ها


نام شرکت کننده: مینا جعفری


نام مدرسه: راه زینب-روستای محمدآباد
پایه پایه نهم


کار گاه گلاب گیری یکی از قدیمی ترین کارگاهی است که در محمد آباد عرب ها وجود دارد و هنوز هم در این کارگاه گلاب گیری انجام میشود

مکان عکس:منطقه جواد آباد محمد آباد عرب ها.

تاریخ عکس:1401/8/9

منطقه جواد آباد روستایه خاوه


نام شرکت کننده: مینا جعفری


نام مدرسه: راه زینب-روستای محمدآباد
پایه پایه نهم


روستایه خاوه یکی از قدیمی ترین روستا در منطقه جواد آباد هست که یکی از اصر هایه آن خانه ننه برفی که یکی از قدیمی ترین خانه که در خاوه وجود دارد و قدمت آن خعلی زیاد است.

مکان عکس:منطقه جواد آباد

تاریخ عکس:1401/8/9

استان سردسیر است


نام شرکت کننده: فاطمه پوربینا


نام مدرسه: راه زینب-روستای محمدآباد
پایه پایه هفتم


منطقه ی سردسیر وسرسبزو کوهستانی می باشد

مکان عکس:بنا های این شهر برای سال 1223هجری قمری مساخته شده است

تاریخ عکس:1401/8/16

استان سردسیر است


نام شرکت کننده: فاطمه پوربینا


نام مدرسه: راه زینب-روستای محمدآباد
پایه پایه هفتم


منطقه ی زیبا و سرسبز و سرد سیر و کوهسنانی میباشد

مکان عکس:بنا های این شهر برای سال 1223هجری قمری مساخته شده است

تاریخ عکس:1401/8/16

قالی بافی هنر دست


نام شرکت کننده: دینا حسینی


نام مدرسه: عدالت شهرجوادآباد
پایه پایه هشتم


از قدیم و ندیم هنری وجود داشت به اسمِ قالی بافی امروزه تعداد کمی بافت این هنر تارخی رو بلدن اما هنو خواستار های خودش را دارد

مکان عکس:جواداباد

تاریخ عکس:1401/8/8

قالی بافی هنر دست


نام شرکت کننده: دینا حسینی


نام مدرسه: عدالت شهرجوادآباد
پایه پایه هشتممکان عکس:جواداباد

تاریخ عکس:1401/8/8

قالی بافی هنر دست


نام شرکت کننده: دینا حسینی


نام مدرسه: عدالت شهرجوادآباد
پایه پایه هشتم


از قدیم و ندیم هنری وجود داشت به اسمِ قالی بافی امروزه تعداد کمی بافت این هنر تارخی رو بلدن اما هنو خواستار های خودش را دارد

مکان عکس:جواداباد

تاریخ عکس:1401/8/9

مراسم محرم


نام شرکت کننده: فرشته جعفری


نام مدرسه: راه زینب-روستای محمدآباد
پایه


مراسم محرم روز عاشورا در روستای محمد آباد عربها

مکان عکس:امام زاده روستای محمد آباد عربها

تاریخ عکس:1401/8/9

ورامین خاوه


نام شرکت کننده: مبینا کتی


نام مدرسه: عدالت شهرجوادآباد
پایه پایه هشتم


اقامتگاه ننه آقا روستای خاوه در شهرستان ورامین با داشتن پتانسیل های فراوان گردشگری و فاصله ای نه چندان دور از پایتخت میتونه از مقاصد مهم برای گردشگران باشه. یکی از این جاذبه ها اقامتگاه بوم گردی ننه آقا در این روستای تاریخی هست. این اقامتگاه هم فضای باز بسیار جذاب و دلنشین داره و هم چند اتاق با چیدمان زیبا و اقامتگاه بصورت سنتی بنا شده و از مصالح قدیمی مثل خشت های گلی برای ساختش استفاده شده که حس و حال خیلی خوبی به مسافران خودش میده

مکان عکس:اقامتگاه ننه اقا

تاریخ عکس:1401/8/8

ورامین خاوه


نام شرکت کننده: مبینا کتی


نام مدرسه: عدالت شهرجوادآباد
پایه پایه هشتم


اقامتگاه ننه آقا روستای خاوه در شهرستان ورامین با داشتن پتانسیل های فراوان گردشگری و فاصله ای نه چندان دور از پایتخت میتونه از مقاصد مهم برای گردشگران باشه. یکی از این جاذبه ها اقامتگاه بوم گردی ننه آقا در این روستای تاریخی هست. این اقامتگاه هم فضای باز بسیار جذاب و دلنشین داره و هم چند اتاق با چیدمان زیبا و اقامتگاه بصورت سنتی بنا شده و از مصالح قدیمی مثل خشت های گلی برای ساختش استفاده شده که حس و حال خیلی خوبی به مسافران خودش میده

مکان عکس:اقامتگاه ننه اقا

تاریخ عکس:1401/8/8

زیارتی


نام شرکت کننده: فائزه جعفری


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهم


این تصویر نشان دهنده بناهای زیارتی است.

مکان عکس:امام زاده عون_روستای رستم آباد

تاریخ عکس:1401/7/29

قدیمی


نام شرکت کننده: فائزه جعفری


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهم


این تصویر نشان دهنده بناهای قدیمی است.

مکان عکس: مرغداری قدیمی_روستای حصار حسن بیک

تاریخ عکس:1401/7/29

زیبایی


نام شرکت کننده: فائزه جعفری


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهم


این تصویر نشان دهنده جاده ای زیبا با درخت های استوار است.

مکان عکس:جاده درختی_روستای خاوه

تاریخ عکس:1401/7/29

زیارتی


نام شرکت کننده: فائزه جعفری


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهم


این تصویر نشان دهنده مکان های زیارتی است.

مکان عکس:امام زاده_روستای خاوه

تاریخ عکس:1401/7/29

جاذبه های تاریخی ورامین


نام شرکت کننده: محدثه کدیور


نام مدرسه: راه زینب-روستای محمدآباد
پایه پایه هفتم


امام زاده محمود محمد آباد عرب ها سید مرتضی علم الهدی آورده است که امام زاده محمود با جمعی از سادات به ولایت ورامین آمده اند و با علی مروان و خالد مروان و هزار نفر از مروانیان به جنگ پرداخته و سپس به شهادت رسیده است .

مکان عکس:امام زاده محمود ورامین

تاریخ عکس:1401/8/9

معرفی مکان های تاریخی و قدیمی شهر جواد آباد و روستا های اطراف


نام شرکت کننده: زهرا ناصریان


نام مدرسه: شهدای طغان
پایه پایه هفتم


معرفی مکان های دیدنی و تاریخی شهر جواد آباد به خصوص روستای خاوه

مکان عکس:شهر جواد آباد روستا های اطراف

تاریخ عکس:1401/8/26

امامزاده علی جوادآباد


نام شرکت کننده: فاطمه محمدیان جوادیها


نام مدرسه: عدالت شهرجوادآباد
پایه پایه هفتممکان عکس:جوادآباد

تاریخ عکس:1401/8/6

مسجدخاتم الانبیادرجوادآباد


نام شرکت کننده: فاطمه محمدیان جوادیها


نام مدرسه: عدالت شهرجوادآباد
پایه پایه هفتم


یکی ازمسجدهای قدیمی که واقع درجوادآباداست

مکان عکس:جوادآباد

تاریخ عکس:1401/8/6

باغ انار زواره ور


نام شرکت کننده: ملیکا ظفری


نام مدرسه: راه زینب-روستای محمدآباد
پایه پایه هشتم


این باغ به متراژ 2500متر واقع در روستای زواره ور است . نژاد انار های این باغ همانند انار های ساوه است. دانه های سرخ و یاقوتی انار نشان دهنده ی شیرین بودن انار است.

مکان عکس:روستای زواره ور

تاریخ عکس:8/8/1401

جاهای قدیمی جواد اباد


نام شرکت کننده: نازنین زهرا بختیاری


نام مدرسه: عدالت شهرجوادآباد
پایه پایه هفتم


جاهای قدیمی مثل خانه ها و یخچال ها و...

مکان عکس:جواد اباد

تاریخ عکس:1401/8/6

جاهای قدیمی جواد اباد


نام شرکت کننده: نازنین زهرا بختیاری


نام مدرسه: عدالت شهرجوادآباد
پایه پایه هفتم


جاهای قدیمی مثل خانه ها و یخچال ها و...

مکان عکس:جواد اباد

تاریخ عکس:1401/8/6

کشاورزی


نام شرکت کننده: سکينه حسینی


نام مدرسه: راه زینب-روستای محمدآباد
پایه پایه نهممکان عکس:طاهر آباد

تاریخ عکس:1401/8/8

قلعه ی تاریخی خواجه


نام شرکت کننده: محدثه ناصری


نام مدرسه: عدالت شهرجوادآباد
پایه پایه هشتم


یک قلعه ی تاریخی و چند آثار باستانی و فرهنگی

مکان عکس: قلعه خواجه در ورامین

تاریخ عکس:1401/8/6

قلعه ی تاریخی خواجه


نام شرکت کننده: محدثه ناصری


نام مدرسه: عدالت شهرجوادآباد
پایه پایه هشتم


قلعه تاریخی خواجه و صنایع دستی و فرهنگی

مکان عکس: قلعه خواجه در ورامین

تاریخ عکس:1401/8/6

قلعه ی تاریخی خواجه


نام شرکت کننده: محدثه ناصری


نام مدرسه: عدالت شهرجوادآباد
پایه پایه هشتممکان عکس: قلعه خواجه در ورامین

تاریخ عکس:1401/8/6

کلبه درختی قدیمی قلعه


نام شرکت کننده: محدثه ناصری


نام مدرسه: عدالت شهرجوادآباد
پایه پایه هشتممکان عکس: قلعه خواجه در ورامین

تاریخ عکس:1401/8/6

ادامه در صفحه چهارم