AllBox

داشبورد

جاده درختی خاوه


نام شرکت کننده: فاطمه ناسوتی


نام مدرسه: بنت الهدی-روستای ابردژ
پایه پایه نهممکان عکس:

تاریخ عکس:۴/۸/۱۴٠٠

جاده درختی خاوه


نام شرکت کننده: فاطمه ناسوتی


نام مدرسه: بنت الهدی-روستای ابردژ
پایه پایه نهممکان عکس:

تاریخ عکس:۴/۸/۱۴٠٠

گل محمدی و گلاب گیری


نام شرکت کننده: حنانه اعلائی


نام مدرسه: راه زینب-روستای محمدآباد
پایه پایه نهم


پس از برداشت گل محمدی ، عملیات گلاب گیری به صورت كاملا سنتی و مانند قمصر كاشان اجرا می شود.

مکان عکس:گلاب گیری تاجیک

تاریخ عکس:1401/8/5

محصولات کشاورزی


نام شرکت کننده: حنانه اعلائی


نام مدرسه: راه زینب-روستای محمدآباد
پایه پایه نهم


انار از جمله محصولات کشاورزی روستای محمد آباد است.و در فصل پاییز جشنواره انار در پارک لاله برگزار میشود

مکان عکس:جشنواره انار پارک لاله

تاریخ عکس:1401/8/8

ابزار و وسایل قدیمی


نام شرکت کننده: حنانه اعلائی


نام مدرسه: راه زینب-روستای محمدآباد
پایه پایه نهم


در روزگار قدیم از این وسایل استفاده زیادی میشد و در اکثر خانه های قدیم وجود داشت یکی از این وسایل چراغ نفتی هست که برای گرم کردن خانه غذا و... استفاده می‌شد افراد دهه ۶۰ از این وسایل خاطرات شیرینی دارند

مکان عکس:خانه پدربزرگ

تاریخ عکس:1401/8/9

مکان های تاریخی روستای هدف گردشگری خاوه


نام شرکت کننده: کوثر خاوری


نام مدرسه: حضرت زهرا(س)-روستای خاوه
پایه پایه نهم


چند عکس از جاذبه های گردشگری روستای خاوه

مکان عکس:قله باستان .شعبه نفت .جاده درختی.نمایشگاه کشاورزی.خانه قدیمی

تاریخ عکس:1401/8/6

آثار تاریخی منطقه جوادآباد


نام شرکت کننده: زینب کریمی


نام مدرسه: ارشاد-روستای آب باریک
پایه پایه نهم


شاهزاده محمد در 9 کیلو متری جنوب ورامین ، نزدیک روستای ایجدان قرار دارد و بر اساس متون تاریخی از جمله اماکن مورد احترام مردم دشت ورامین ، ری و تهران بوده است قدمت ۱۰۰سالشاهزاده محمد از علما و فقهای بزرگ امامیه، در قرون 5 و 6 هجری قمری در ورامین می زیست نمای بیرونی شاهزاده محمد

مکان عکس:شاهزاده محمد منطقه جوادآباد

تاریخ عکس:1401/8/5

آثار تاریخی منطقه جوادآباد


نام شرکت کننده: زینب کریمی


نام مدرسه: ارشاد-روستای آب باریک
پایه پایه نهم


شاهزاده محمد در9کیلومتریجنوب ورامین، نزدیک روستای ایجدان قرار داردوبر اساس متون تاریخی از جمله اماکن مورد احترام مردم دشت ورامین،ری و تهران بوده است قدمت 100سال شاهزاده محمد از علما و فقهای بزرگ امامیه،درقرون 5و6 هجری قمری در ورامین می زیست

مکان عکس:شاهزاده محمد منطقه جوادآباد

تاریخ عکس:1401/9/18

آثار تاریخی منطقه جوادآباد


نام شرکت کننده: زینب کریمی


نام مدرسه: ارشاد-روستای آب باریک
پایه پایه نهم


شاهزاده محمد در9کیلومتریجنوب ورامین، نزدیک روستای ایجدان قرار داردوبر اساس متون تاریخی از جمله اماکن مورد احترام مردم دشت ورامین،ری و تهران بوده است قدمت 100سال شاهزاده محمد از علما و فقهای بزرگ امامیه،درقرون 5و6 هجری قمری در ورامین می زیست

مکان عکس:شاهزاده محمد منطقه جوادآباد

تاریخ عکس:1401/9/18

مجموعه‌ای‌از‌اثار‌تاریخی‌و‌باستانی‌دهستان‌(خاوه)


نام شرکت کننده: حدیثه خاوری


نام مدرسه: عدالت شهرجوادآباد
پایه پایه هشتم


عکاسی‌ازعمارت‌خانه‌معصومی‌ها عکاسی‌اززورخانه‌پوریای‌ولی عکاسی‌ازموزه‌ادوات‌کشاورزی عکاسی‌ازمدرسه‌قدیمی‌روستای‌خاوه عکاسی‌از‌حمام‌قاجاریه

مکان عکس:دهستان‌خاوه

تاریخ عکس:1401/8/1

مجموعه‌ای‌از‌اثار‌تاریخی‌و‌باستانی‌دهستان‌(خاوه)


نام شرکت کننده: حدیثه خاوری


نام مدرسه: عدالت شهرجوادآباد
پایه پایه هشتم


عکاسی‌ازعمارت‌خانه‌معصومی‌ها عکاسی‌اززورخانه‌پوریای‌ولی عکاسی‌ازموزه‌ادوات‌کشاورزی عکاسی‌ازمدرسه‌قدیمی‌روستای‌خاوه عکاسی‌از‌حمام‌قاجاریه

مکان عکس:دهستان‌خاوه

تاریخ عکس:1401/8/1

مجموعه‌ای‌از‌اثار‌تاریخی‌و‌باستانی‌دهستان‌(خاوه)


نام شرکت کننده: حدیثه خاوری


نام مدرسه: عدالت شهرجوادآباد
پایه پایه هشتم


عکاسی‌ازعمارت‌خانه‌معصومی‌ها عکاسی‌اززورخانه‌پوریای‌ولی عکاسی‌ازموزه‌ادوات‌کشاورزی عکاسی‌ازمدرسه‌قدیمی‌روستای‌خاوه عکاسی‌از‌حمام‌قاجاریه

مکان عکس:دهستان‌خاوه

تاریخ عکس:1401/8/1

مجموعه‌ای‌از‌اثار‌تاریخی‌و‌باستانی‌دهستان‌(خاوه)


نام شرکت کننده: حدیثه خاوری


نام مدرسه: عدالت شهرجوادآباد
پایه پایه هشتم


عکاسی‌ازعمارت‌خانه‌معصومی‌ها عکاسی‌اززورخانه‌پوریای‌ولی عکاسی‌ازموزه‌ادوات‌کشاورزی عکاسی‌ازمدرسه‌قدیمی‌روستای‌خاوه عکاسی‌از‌حمام‌قاجاریه

مکان عکس:دهستان‌خاوه

تاریخ عکس:1401/8/1

مجموعه‌ای‌از‌اثار‌تاریخی‌و‌باستانی‌دهستان‌(خاوه)


نام شرکت کننده: حدیثه خاوری


نام مدرسه: عدالت شهرجوادآباد
پایه پایه هشتم


عکاسی‌ازعمارت‌خانه‌معصومی‌ها عکاسی‌اززورخانه‌پوریای‌ولی عکاسی‌ازموزه‌ادوات‌کشاورزی عکاسی‌ازمدرسه‌قدیمی‌روستای‌خاوه عکاسی‌از‌حمام‌قاجاریه

مکان عکس:دهستان‌خاوه

تاریخ عکس:1401/8/1

مجموعه‌ای‌از‌اثار‌تاریخی‌و‌باستانی‌دهستان‌(خاوه)


نام شرکت کننده: حدیثه خاوری


نام مدرسه: عدالت شهرجوادآباد
پایه پایه هشتم


عکاسی‌ازعمارت‌خانه‌معصومی‌ها عکاسی‌اززورخانه‌پوریای‌ولی عکاسی‌ازموزه‌ادوات‌کشاورزی عکاسی‌ازمدرسه‌قدیمی‌روستای‌خاوه عکاسی‌از‌حمام‌قاجاریه

مکان عکس:دهستان‌خاوه

تاریخ عکس:1401/8/1

امام زاده غایب (ع)


نام شرکت کننده: یگانه جعفری


نام مدرسه: عدالت شهرجوادآباد
پایه پایه هفتممکان عکس:جوادآباد

تاریخ عکس:1401/8/8

عمارت قدیمی در خالد آباد


نام شرکت کننده: پری یوسفی


نام مدرسه: ارشاد-روستای آب باریک
پایه پایه هشتم


این عکس از عمارت قدیمی در روستای خالد آباد است که متعلق به زمان حکومت شاه بوده است.

مکان عکس:روستای خالد آباد در منطقه جوادآباد

تاریخ عکس:1401/8/3

آفرینش


نام شرکت کننده: ستایش باجمالو


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهم


تصویر نشان دهنده ی خلقت پروردگار یکتا است.

مکان عکس:تالاب بند علیخان_جاده حرم به حرم

تاریخ عکس:1401/7/29

لذت بخش


نام شرکت کننده: ستایش باجمالو


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهم


تصویر نشان دهنده ی جاده‌ای زیبا و پر از درخت های استوار است.

مکان عکس:جاده درختی_روستای خاوه

تاریخ عکس:1401/7/29

ایمان


نام شرکت کننده: ستایش باجمالو


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهم


تصویر نشان دهنده ی مکان عبادت خداوند است.

مکان عکس:مسجد جامع حضرت ابوالفضل _روستای خاوه

تاریخ عکس:1401/7/29

دیدنی


نام شرکت کننده: ستایش باجمالو


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهم


این تصویر نشان دهنده ی مکان های دیدنی است.

مکان عکس:شعبه نفت _روستای خاوه

تاریخ عکس:1401/7/29

تاریخی


نام شرکت کننده: ستایش باجمالو


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهم


تصویر نشان دهنده ی زیبایی بناهای تاریخی است.

مکان عکس:رستوران تاریخی_روستای خاوه

تاریخ عکس:1401/7/29

حمام خزینه


نام شرکت کننده: هانیه ابراهیمی


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهم


حمام خزینه قدیمی واقع در روستای خاوه

مکان عکس:حمام قدیمی روستای خاوه

تاریخ عکس:1401/7/30

تالاب بند علیخان


نام شرکت کننده: هانیه ابراهیمی


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهم


تالاب بند علیخان واقع در روستای خاوه

مکان عکس:تالاب بند علیخان روستای خاوه

تاریخ عکس:1401/7/30

خانه های گنبدی شکل


نام شرکت کننده: هانیه ابراهیمی


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهم


خانه های گنبدی شکل واقع در روستای خاوه

مکان عکس:خانه های گنبدی روستای خاوه

تاریخ عکس:1401/7/30

سرای آقا بزرگ


نام شرکت کننده: هانیه ابراهیمی


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهم


سرای آقا بزرگ واقع در روستای خاوه،مکانی دیدنی قدیمی و زیبا

مکان عکس:سرای اقا بزرگ خاوه

تاریخ عکس:1401/7/30

جاذبه گردشگری خاوه


نام شرکت کننده: هانیه ابراهیمی


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهممکان عکس:خاوه

تاریخ عکس:1401/7/30

جاذبه گردشگری روستا های زواره ور و تجره


نام شرکت کننده: فاطمه یزدانی


نام مدرسه: راه زینب-روستای محمدآباد
پایه پایه هشتم


شاه اکبر ترک عارفی نامدار بوده و لقب شاه مراد منطقه ای داشته است .مزار او گنبدی هرمی شکل و پله ای ست و مدخل ورودی آن رو به شمال و جنوب می باشد و مقبره ی علی اکبر شاه ترک در وسط اتاق قرار دارد .اتاق ۸ ضلعی که دیوار های بدنه اتاق تو رفته و محرابی شکل است . هر چهار ضلع طرف آن طاقچه های بزرگ مشتبه به هم یا تزئینات گنجیری ساده و گلدانی دارد . و چهار طرف امامزاده را قبرستان بزرگی محاصره کرده است.

مکان عکس: (امامزاده ی علی اکبر شاه ترک(تجره

تاریخ عکس:1401/8/9

زیبایی


نام شرکت کننده: محدثه احمدی


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهم


این تصویر نشان دهنده زیبایی طبیعت و آفرینش خالق یکتا است

مکان عکس:دریاچه نمک بند علیخان

تاریخ عکس:1401/7/30

پرندگان


نام شرکت کننده: محدثه احمدی


نام مدرسه: نوشین بختیاری-روستای قلعه خواجه
پایه پایه نهم


پرندگان زیبایی که برای زندگی مهاجرت میکنند

مکان عکس:تالاب پرندگان مهاجر در جاده قم

تاریخ عکس:1401/7/30

ادامه در صفحه سوم